O nama


Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku javno je sveučilište utemeljeno je 2003. na dugoj tradiciji visokog obrazovanja u Dubrovniku. Sveučilište teži biti međunarodno priznata institucija koja aktivno doprinosi lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj zajednici kroz visokokvalitetno obrazovanje i istraživanje. UNIDU je sudjelovao u mnogim međunarodnim akademskim projektima, uključujući TEMPUS, Europske fondove, Instrumente za pretpristupnu pomoć, Obzor 2020. i Strukturne fondove. Svi UNIDU programi kompatibilni su s Bolonjskom deklaracijom. Sveučilište u Dubrovniku prvo je u Hrvatskoj koje je pokrenulo double degree diplomske studije sa Sveučilištem u Palermu, iz područja ekonomije. Svi studijski programi odvijaju se po shemi 3+2+3, što jamči ECTS i mobilnost studenata i nastavnog osoblja. UNIDU ima 270 zaposlenih djelatnika, od čega 160 akademskog osoblja (120 s doktoratom znanosti) i 20 administrativnog i drugog osoblja. Primarni cilj Sveučilišta u Dubrovniku je širenje programa međunarodne suradnje koji uključuju projekte razmjene i mobilnosti studenata i profesora, razvoj zajedničkih studija na stranim jezicima s međunarodnim partnerima (Europa, SAD i Australija) te kontinuirani rad na formiranju malog, ali kvalitetnog sveučilišta sa svojim identitetom.
Na UNIDU studenti mogu birati studijske programe iz sljedećih područja: pomorstvo, ekonomija, elektrotehnika, računarstvo, akvakultura, masovne komunikacije, umjetnost i restauracija, povijest, sestrinstvo i financije. 

Agence France-Presse (AFP)

AFP  je vodeća svjetska novinska agencija koja pruža brzo, sveobuhvatno i provjereno izvještavanje o svjetskim vijestima iz svih područja svaki dan, cijeli dan. S 2.400 zaposlenih iz 100 različitih država, AFP pokriva svijet na šest jezika, s jedinstvenom kvalitetom multimedijskog pripovijedanja koje obuhvaća video, tekst, fotografije i grafike.

Od 2017. godine, AFP je izgradio najveću svjetsku mrežu za digitalne istrage, s gotovo 140 novinara koji do dana.

AFP-ovi novinari za provjeru činjenica (fact-checkeri) prate online sadržaje na lokalnim jezicima, od amharskog do hindskog, poljskog ili portugalskog. Uzimaju u obzir lokalne kulture, jezike i politiku i surađuju s AFP-ovim uredima diljem svijeta kako bi istražili i opovrgnuli lažne informacije. AFP-ove aktivnosti provjere činjenica nadgledaju glavni urednici za digitalne provjere i regionalni urednici. Obraćaju posebnu pozornost na misinformacije koje mogu biti štetne, utjecajne i manipulative.

Ovi specijalizirani novinari predstavljaju referencu u borbi protiv dezinformacija i objavljuju na 26 jezika na portalu
provjeracinjenica.afp.com.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

FHSS najveća je visokoškolska ustanova u Hrvatskoj, ali i značajna kulturna institucija s velikim utjecajem na hrvatsku kulturu i društvo. FHSS je organiziran kroz odsjeke i nudi 92 sveučilišna preddiplomska i diplomska studijska programa te 15 poslijediplomskih (doktorskih) programa.
FFHS je domaćin ogromnom broju istraživačkih aktivnosti u brojnim područjima društvenih i humanističkih znanosti.
Međunarodna suradnja na FHSS-u u stalnoj je ekspanziji. Sve aktivnosti FHSS-a usmjerene su na razvoj različitosti, omogućavanje osobnog rasta svojih dionika te promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

FPZG je najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe koji od 1962. godine izvodi studij politologije, a od 1971. godine studij novinarstva.

Od akademske godine 2005/06. studiji politologije i novinarstva izvode se po bolonjskom modelu kao preddiplomski i diplomski studiji. Fakultet također izvodi nastavu na specijalističkim poslijediplomskim studijima politologije kao i trogodišnji opći doktorski studij politologije koji uključuje sve grane politologije.

U svojoj istraživačkoj, nastavnoj i javnoj djelatnosti Fakultet promiče demokratske institucije i demokratsku političku kulturu te svojim znanstveno-istraživačkim uvidima pomaže građanima i profesionalnim političarima u donošenju odluka. Odlučivanje utemeljeno na znanju postalo je još važnije pristupanjem Hrvatske Europskoj Uniji, čemu Fakultet političkih znanosti zajedno s drugim sastavnicama Sveučilišta daje svoj doprinos. U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, Fakultet je prepoznat kao znanstveno-istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite dionike procesa stvaranja javnih politika, osobito s ciljem omogućavanja aktivnog članstva Hrvatske u EU i korištenja svih potencijala razvoja.

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

FER je vodeća visokoškolska institucija u području elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Hrvatskoj. Nudi raznovrsne studijske programe koji obuhvaćaju široki spektar područja, uključujući elektroniku, računalne znanosti, telekomunikacije i energetiku. FER Zagreb ima izvrsnu akademsku zajednicu s visoko kvalificiranim profesorima i istraživačima koji sudjeluju u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima. Na FER-u studenti imaju priliku sudjelovati u pravim projektima, stjecati praktična znanja i razvijati vještine potrebne za uspješnu karijeru u industriji.
FER Zagreb također promiče inovacije i poduzetništvo kroz suradnju s industrijskim partnerima i podržava razvoj tehnoloških rješenja za društvene izazove.

GONG

Gong je megafon demokracije: ometa korupciju, upozorava na političke ugroze i gradi ravnopravno građanstvo.
Gong je organizacija civilnog društva usmjerena unapređenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture. potiče aktivno i odgovorno sudjelovanje građana i građanki u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.
Gong provodi istraživanja i analize, obrazuje i informira, javno zagovara i multisektorski surađuje s organizacijama, institucijama, pojedincima i pojedinkama.

Gong je utemeljen 1997. godine kao inicijativa "Građani organizirano nadgledaju glasanje" s ciljem nestranačkog promatranja izbora što je tada bilo zabranjeno. Gong se tijekom godina transformirao i proširio svoja područja djelovanja mnogo šire od samih izbora. Isto tako, utjecao je na legislative, unaprjeđivao građanska prava, stvarao dobre prakse, osmišljavao digitalne alate, inovativno i progresivno stvarao put brojnim drugim organizacijama i inicijativama.

Danas je Gong interdisciplinarni istraživački laboratorij i zagovaračka režija za demokratizaciju, dobru vladavinu, građanski odgoj i obrazovanje, nezavisne medije i otporno civilno društvo. Gong predstavlja građanski megafon koji ometaju korupciju i gradi demokratičnije, pravednije i ravnopravnije društvo. Dajemo glas građanima i građankama da se aktivno se i kontinuirano bore za svoja uvjerenja i vrijednosti, umrežavaju i samoorganiziraju kako bi unaprijedili svoje zajednice, bez straha da će biti napadnuti, stigmatizirani ili da će izgubiti posao. Istražujući, educirajući i zagovarajući želimo doprinijeti stvaranju društvenog sustava u kojem su ključne vrijednosti biti pravda, poštenje, solidarnost, empatija i opće dobro.

Gong radi na uvođenju i kvalitetnom provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama u Republici Hrvatskoj. Želimo učenike i učenice koji se aktiviraju i volontiraju, koji žele graditi bolji svijet. Gong gradi demokratsku političku kulturu s ciljem da građani i građanke aktivno participiraju u društvenom i političkom životu Hrvatske i Europske unije. Želimo osnaženo, glasno i prgavo civilno društvo koje se bori za javnost i ne savija leđa pred prijetnjama moćnika. Želimo slobodne, nezavisne i kritične medije koji su korektivi društva, koji istražuju, analiziraju i razotkrivaju nepravde. Portfolio Gonga danas uključuje strateške teme izbora, digitalne demokracije, borbe protiv korupcije, civilnog društva i demokratske političke kulture.

OŠTRO

Oštro je jedinstveni neprofitni centar za istraživačko novinarstvo u jadranskoj regiji koji njeguje istraživačko i podatkovno novinarstvo, zagovara „pravo na istinu“ kao jedno od temeljnih ljudskih prava te pridonosi educiranju budućih novinara.

Osim istraživanja kriminala, korupcije, okoliša i drugih gorućih tema, Oštro od svibnja 2019. vodi i projekt provjere činjenica – Razkrinkavanje.si. Do sada je ovaj mali tim analizirao preko 480 izjava, tweetova, oglasa te druge vrste izjava i medijskih sadržaja. U studenom 2020. Oštro je postao jedini verificirani slovenski potpisnik Kodeksa Međunarodne mreže za provjeru činjenica. Oštro je i partner EDMO-a.

Od svojeg osnutka Razkrinkavanje.si je i Inkubator za istraživačke novinare. Angažiramo na projekte studente novinarstva i mlađe novinare odmah nakon fakulteta da uče kroz rad, budući da je provjera činjenica medijskih izjava i sadržaja vrlo učinkovit način za stjecanje snažnih sposobnosti kritičkog i lateralnog razmišljanja, istraživačkih vještina i – što je najvažnije – nepokolebljiva usmjerenost na javni interes u novinarstvu. Do sada je u našem inkubatoru mentorirano 16 učenika.

N1 - Adria News

N1 je prva regionalna news platforma koja omogućava pristup nezavisnim i proverenim vestima milionskom auditorijumu u regionu. N1, eksluzivni CNN partner za ovaj deo Evrope, počeo je sa radom 2014. godine sa produkcionim centrima u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu. Najnoviji član N1 porodice je portal n1info.si koji je otvoren pre dve godine u Sloveniji.

Svaki od N1 centara ima vlastiti uređivački pristup, novinare, studije a web i mobilne platforme kreiraju zasebne sadržaje za četiri zemlje. N1 zapošljava preko 450 profesionalnih televizijskih i web novinara koji proizvode vesti, informativne, sportske, zabavne i obrazovne sadržaje.

XWiki SAS

S tisućama organizacija koje koriste naš softver, XWiki je predvodnik profesionalnih i kolaborativnih Open Source rješenja širom svijeta. XWiki SAS (Francuska) i XWiki Software SRL (Rumunjska) okupljaju 50 visokokvalificiranih stručnjaka koji razvijaju softver XWiki, pružaju prilagodbe za poslovne korisnike, a također se uključuju u inovativne istraživačke projekte. XWiki je sudjelovao u projektu STAMP H2020 i više projekata H2020 (RISCOSS, LearnPad, STAMP, FASTEN).

EDMO mreža pokriva svih 27 država članica EU, kao i Norvešku u EGP-u kroz 14 nacionalnih ili multinacionalnih središta za borbu protiv dezinformacija. 
EDMO je europska multidisciplinarna zajednica koja okuplja akademske istraživače, stručnjake za provjeru činjenica, medijske stručnjake, stručnjake za digitalnu pismenost i druge relevantne aktere u cilju aktivnog otkrivanja, analize i razotkrivanja dezinformatorskih kampanja diljem Europe.
S obzirom na potpuno nove okolnosti digitalnih medija, ubrzani razvoj novih tehnologija te sve veći broj dezinformatorskih kampanja na različitim jezičnim područjima, svaki hub predstavlja ključan izvor znanja o lokalnim informacijskim okruženjima za učinkovitiju borbu protiv ovog sveprisutnog problema. 

Svaki EDMO hub u okviru svojeg djelovanja: 

  • Otkriva i analizira dezinformatorske kampanje, te kreira sadržaje za potporu medijima i javnim tijelima u razotkrivanju tih kampanja;
  • Organizira aktivnosti medijske pismenosti na nacionalnoj ili multinacionalnoj razini;
  • Pruža podršku nacionalnim tijelima za praćenje politika online platformi i sustava digitalnih medija.

Europska komisija dodijelila je više od 11 milijuna eura za financiranje prvih osam hubova u svibnju 2021. U prosincu 2022. uspostavljeno je dodatnih šest hubova kroz Program Digitalna Europa, pokrivajući tako cijelu EU. EDMO i njegova regionalna središta neovisni su o bilo kojem nacionalnom ili EU javnom tijelu.

Više informacija: https://edmo.eu/edmo-hubs/