IZVJEŠTAJ - Ruski državni akteri na Facebooku : Strani utjecaj na Jadranu i Balkanu


Capture344343.PNG

Izv. prof. dr.sc. Marijana Musladin sa Sveučilišta u Dubrovniku istražila je bavi li se Rusija manipulacijom informacija putem profila na Facebooku svojih veleposlanstava na području Jadrana i Balkana.

Izv. prof. Marijana Musladin sa Sveučilišta u Dubrovniku istražila je bavi li se Rusija manipulacijom informacija putem profila na Facebooku svojih veleposlanstava na području Jadrana i Balkana. Glavni cilj je otkriti postoje li usklađeni napori da se iskrive činjenice i konstruiraju narativi u skladu s ruskim interesima.

Cijeli izvještaj možete pročitati OVDJE!

 

Tags: