Fact-Checking


Oštro: Kako delamo

Analiziramo medijske objave, ki so objavljene v slovenskih medijih. Prav tako preverjamo izjave politikov in funkcionarjev ter drugih oseb, ki v družbi uživajo vpliv in moč ter objave na družbenih omrežjih, forumih, blogih, na javnih prostorih in podobno.

Ocenjevanje medijskih vsebin temelji na preverjanju objav, trditev, izjav in drugih navedb, neodvisnem ugotavljanju dejstev in iskanju dokazov, ki lahko potrdijo ali ovržejo objavljeno.

Analiza preverjanja dejstev temelji izključno na uporabi verodostojnih in preverljivih virov. Vse navedbe in ugotovitve opremimo z dokazi v obliki dokumentov, slik, datotek ali s povezavami na verodostojne vire informacij.

Vse ugotovitve, do katerih nas pripelje preverjanje in ki so pomembne za vrednotenje preverjane trditve, so jasno in natančno predstavljene v analizi obdelane vsebine. To velja tudi za primere, v katerih se izkaže, da je trditev resnična.

Vse informacije, ki jih ugotovimo in dodamo naknadno, so jasno označene kot posodobitev: nova dejstva, novi podatki o širjenju prvotne trditve, objava popravkov ali dopolnitev in podobno.

Na podlagi neodvisnega preverjanja in analize vsako objavo ovrednotimo glede na tip razkrinkane informacije. Objava ima lahko več ocen, odvisno od števila posameznih trditev, ki jih vsebuje, in števila tipov razkrinkanih informacij, ki jim ustreza. Več o ocenah je dostopno tukaj

Pri pripravi kategorizacije smo izhajali iz metodologije neprofitne organizacije EAVI – European Association for Viewers Interests, ki se ukvarja s krepitvijo medijske pismenosti.

spinner.loading

bfm-banner.png

Below is an interactive map, updated on a monthly basis, showcasing the best fact-checking content produced by the European Digital Media Observatory (EDMO) and the Hubs, including ADMO.