Mediji in pismenost


Program izobraževanja o medijski pismenosti ADMO bo gradil na ključnih kompetencah partnerjev pri izobraževanju o mehanizmih za vzpostavljanje preverljivosti informacij in krepitvi medijske pismenosti ne le formalnih in neformalnih učencev, temveč tudi medijskega občinstva in demokratičnih javnosti nasploh.

Agenda medijske pismenosti ADMO se še naprej razvija, da bi konzorcij ADMO nadaljeval delo, opravljeno v okviru ProFact mali medijski projekt, ki ga financira EDMO. Program usposabljanja zajema orodja za preverjanje dejstev in orodja za ugotavljanje resničnosti informacij, ki so na voljo v medijih (predvsem na spletu) in namenja precej prostora razpravi o učinkih različnih strukturnih dejavnikov, ki močno vplivajo na novinarstvo v digitalni dobi. Teme oglaševalskih pritiskov, političnih pritiskov, imperativa meritev občinstva in strukturnega dosega širjenja spletnih dezinformacij so preučene kot dejavniki, ki vplivajo na način vodenja novinarstva, in prispevajo k strukturni krizi novinarstva, ki je ni več mogoče rešiti z uporabo lastnih pripomočkov uredništev.

Vidik preverjanja dejstev programa usposabljanja ADMO razvija AFP, mednarodno aktivna in splošno priznana redakcija, specializirana za preverjanje dejstev in preiskovalno novinarstvo. Usposabljanje AFP v okviru konzorcija ADMO se bo nanašalo predvsem na potrebe študentov novinarstva in novinarjev, saj je treba njihove delovne standarde podpirati in razvijati. Druga smer AFP-jevega programa usposabljanja bo namenjena uveljavljenim novinarskim redakcijam ter njihovim izkušenim novinarjem in urednikom, da bi okrepili njihovo sposobnost preverjanja dejstev in jim omogočili, da te prakse lažje vključijo v svoje delo.

Program izobraževanja o medijski pismenosti ADMO bo gradil na ključnih kompetencah partnerjev pri izobraževanju o mehanizmih za vzpostavljanje preverljivosti informacij in krepitvi medijske pismenosti ne le formalnih in neformalnih učencev, temveč tudi medijskega občinstva in demokratičnih javnosti nasploh. [+]

Tags:
Created by Admin on 2023/06/08 17:59