O Tem


Univerza v Dubrovniku

UNIDU je javna univerza, ustanovljena na zelo dolgi tradiciji visokošolskega izobraževanja v Dubrovniku leta 2003. Univerza si prizadeva biti mednarodno priznana institucija, ki aktivno prispeva k lokalnim, nacionalnim in mednarodnim akademskim skupnostim z visokokakovostnim izobraževanjem in raziskovanje. UNIDU je sodelovala pri številnih mednarodnih akademskih projektih, vključno s TEMPUS, okvirnimi programi EU, instrumenti za predpristopno pomoč, Obzorjem 2020 in strukturnimi skladi. Vsi programi UNIDU so združljivi z Bolonjsko deklaracijo. UNIDU je ena redkih visokošolskih ustanov na Hrvaškem, ki ponuja dvojni magistrski študij. Vsi študijski programi potekajo po shemi 3+2+3, kar zagotavlja ECTS in mobilnost študentov in pedagoškega osebja. UNIDU ima 270 zaposlenih, od tega 160 akademskih (120 doktorjev znanosti) in 20 administrativnih in drugih delavcev. Primarni cilj Univerze v Dubrovniku je širitev programov mednarodnega sodelovanja, ki vključujejo projekte izmenjav in mobilnosti študentov in profesorjev, razvoj skupnega študija tujih jezikov z mednarodnimi partnerji (Evropa, ZDA in Avstralija) in oblikovanje majhne, ​​a kakovostne univerze s svojo identiteto.
Na UNIDU lahko študentje izbirajo študijske programe na naslednjih področjih: pomorstvo, ekonomija, elektrotehnika, računalništvo, ribogojstvo, množično komuniciranje, umetnost in restavratorstvo, zgodovina, zdravstvena nega in finance.

Agence France-Presse (AFP)

AFP je vodilna svetovna tiskovna agencija, ki 24/7 zagotavlja hitro, celovito in preverjeno poročanje o novicah iz sveta in z vseh področij. Z 2.400 zaposlenimi, ki predstavljajo 100 različnih narodnosti, AFP poroča o dogodkih iz sveta v šestih jezikih, z edinstveno kakovostjo multimedijskega pripovedovanja zgodb z video posnetki, besedili, fotografijami in grafičnimi vsebinami. Od leta 2017 je AFP zgradil največjo svetovno digitalno raziskovalno mrežo s skoraj 140 novinarji.
Preverjevalci dejstev (factchecker) AFP spremljajo spletne vsebine v lokalnih jezikih, od amharščine do hindijščine, poljščine ali portugalščine. Upoštevajo lokalno kulturo, jezik in politiko ter sodelujejo z dopisništvi AFP po vsem svetu, da raziščejo in ovržejo lažne informacije. AFP-jeve dejavnosti preverjanja dejstev nadzirajo glavni uredniki digitalnega preverjanja in regionalni uredniki. Posebno pozornost namenjajo dezinformacijam, ki so lahko škodljive, vplivne in manipulativne.
Ti specializirani novinarji so referenca v boju proti dezinformacijam in objavljajo v 26 jezikih na spletnem mestu factcheck.afp.com.

Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu

FHSS je največja visokošolska ustanova na Hrvaškem, pomembna kulturna ustanova z velikim vplivom na hrvaško kulturo in družbo. FHSS je organizirana preko oddelkov in ponuja 92 univerzitetnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov in 15 podiplomskih (doktorskih) programov.
FFHS je gostitelj ogromno raziskovalnih dejavnosti na številnih področjih družboslovja in humanistike.
Mednarodno sodelovanje na FHSS se nenehno širi. Vse dejavnosti FHSS so usmerjene v razvoj raznolikosti, omogočanje osebnostne rasti svojih deležnikov in spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Fakulteta za politične vede Univerze v Zagrebu

FPGZ je najstarejša znanstvena ustanova na področju politologije v tem delu Evrope, ki že od leta 1962 izvaja študij politologije, od leta 1971 pa študij novinarstva.
Od študijskega leta 2005/06. študij politologije in novinarstva se izvaja po bolonjskem modelu kot dodiplomski in podiplomski študij. Fakulteta izvaja tudi specialistični podiplomski študij politologije ter triletni splošni doktorski študij politologije, ki vključuje vse veje politologije.
Fakulteta v svoji raziskovalni, pedagoški in javni dejavnosti spodbuja demokratične institucije in demokratično politično kulturo ter s svojimi znanstvenimi in raziskovalnimi spoznanji pomaga državljanom in politikom pri sprejemanju odločitev. Odločanje na podlagi znanja je postalo še pomembnejše z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo, k čemur Fakulteta za politične vede skupaj z drugimi komponentami Univerze prispeva. Fakulteta je pri izpolnjevanju družbene razsežnosti svojega poslanstva prepoznana kot znanstveno-raziskovalna ustanova, ki ponuja strokovne in svetovalne storitve za različne deležnike v procesu oblikovanja javnih politik, predvsem z namenom aktivnega članstva Hrvaške v EU in izrabi vseh razvojnih potencialov.

FER, University of Zagreb

FER je vodilna visokošolska ustanova na področju elektrotehnike, računalništva in informacijske tehnologije na Hrvaškem.
Ponuja raznolike študijske programe, ki pokrivajo številna področja, vključno z elektrotehniko, računalništvom, telekomunikacijami in energetiko.
FER Zagreb ima odlično akademsko skupnost z visoko usposobljenimi profesorji in raziskovalci, ki sodelujejo v številnih domačih in mednarodnih projektih.
Študenti imajo na FER priložnost sodelovati v aktualnih in konkretnih projektih, pridobiti praktična znanja in razviti veščine, potrebne za uspešno kariero v industriji.
FER Zagreb prav tako spodbuja inovativnost in podjetništvo s sodelovanjem z industrijskimi partnerji ter podpira razvoj tehnoloških rešitev za družbene izzive.

GONG

Gong je megafon demokracije: opozarja na korupcijo in politične grožnje ter gradi enakopravno skupnost. Gong je organizacija civilne družbe, katere cilj je izboljšati demokratične procese in institucije ter demokratično politično kulturo. Spodbuja aktivno in odgovorno sodelovanje državljanov v političnih procesih, še posebej v procesih odločanja, povezanih z dobrim upravljanjem javnih in skupnih dobrin, varovanjem in spodbujanjem pravne države ter človekovih pravic in solidarnosti.
Gong izvaja raziskave in analize, izobražuje in informira, javno zagovarja in večsektorsko sodeluje z organizacijami, institucijami in posamezniki.

Gong je ustanovljen leta 1997 kot iniciativa »Državljani organizirano spremljajo volitve« s ciljem nestrankarskega opazovanja volitev, kar je bilo takrat prepovedano. Gong se je z leti preoblikoval in razširil svoja področja delovanja daleč onkraj samih volitev. Prav tako je vplival na zakonodajo, izboljšal državljanske pravice, ustvaril dobre prakse, zasnoval digitalna orodja, inovativno in napredno tlakoval pot številnim drugim organizacijam in pobudam.
Danes je Gong interdisciplinarni raziskovalni laboratorij in zagovorniška organizacija za demokratizacijo, dobro upravljanje, državljansko vzgojo, neodvisne medije in prožno civilno družbo.
Gong deluje na uvajanju in kvalitetnem izvajanju državljanske vzgoje v vseh šolah v Republiki Hrvaški. Želimo aktivne učenke in učence, ki se želijo ukvarjati s prostovoljstvom in graditi boljši svet. Gong gradi demokratično politično kulturo s ciljem aktivnega sodelovanja državljanov v družbenem in političnem življenju Hrvaške in Evropske unije. Gongov portfelj danes vključuje teme strateške možnosti, digitalne demokracije, boja proti korupciji, civilne družbe in demokratične politične kulture.

OŠTRO

Oštro je neprofitni center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, ki goji preiskovalno in podatkovno novinarstvo, uveljavlja pravico vedeti kot eno od temeljnih človekovih pravic, širi novinarsko znanje in prispeva k vzgoji prihodnjih generacij novinarjev.

Poleg preiskovanja kriminala, korupcije, okolja in drugih tem Oštro od maja 2019 vodi projekt za preverjanje verodostojnosti vsebin – Razkrinkavanje.si. Doslej je majhna ekipa analizirala več kot 480 izjav, tvitov, oglasov in drugih vrst trditev. Novembra 2020 je Oštro postal prvi in ​​edini slovenski verificirani podpisnik kodeksa mednarodne mreže IFCN. Oštro je tudi partner EDMO.

Razkrinkavanje.si je tudi inkubator za preiskovalne novinarje. Študenti in mladi novinarji, ki se pridružijo Oštru, se ob kritični presoji medijskih izjav in vsebin učijo veščin preiskovalnega in podatkovnega novinarstva, spoznavajo digitalna orodja, ki jih potrebujejo pri svojem delu, in se učijo pravilno brati in uporabljati baze podatkov. V Oštrovem inkubatorju se je v skoraj štirih letih usposabljalo že 16 mladih novinarjev.

N1 - Adria News

N1 je prva regionalna in lokalna 24-urna multimedijska informacijska platforma, ki svoje vsebine ponuja približno 20 milijonom ljudem v regiji. Je ekskluzivni partner CNN, delo pa je začel leta 2014 s produkcijskimi centri v Beogradu, Sarajevu in Zagrebu. Najnovejši član družine N1 je portal n1info.si, ki je v Sloveniji začel delovati pred dvema letoma.

Vsak N1 produkcijski center ima svoj uredniški pristop in svoje novinarje, ki ustvarjajo vsebino za štiri države. N1 zaposluje več kot 450 novinarjev in drugih medijskih delavcev, ki ustvarjajo novičarsko, informativno, športno, zabavno in izobraževalno vsebino.

XWiki SAS

Med tisočim organizacij, ki uporabljajo našo programsko opremo, je XWiki vodilni na področju profesionalnih in kolaborativnih rešitev po vsem svetu. XWiki SAS (Francija) in XWiki Software SRL (Romunija) združujeta 50 visoko usposobljenih strokovnjakov, ki razvijajo programsko opremo XWiki, zagotavljajo prilagoditve za poslovne uporabnike in se ukvarjajo z inovativnimi raziskovalnimi projekti. XWiki je sodeloval pri projektu STAMP H2020 in več projektih H2020 (RISCOSS, LearnPad, STAMP, FASTEN).

The fourteen existing national or multinational hubs cover all 27 EU Member States as well as Norway, in the EEA.

Each national and multinational hub constitutes a network of organisations active in one or several Member States, to provide specific knowledge of local information environments so as to strengthen the detection and analysis of disinformation campaigns, improve public awareness, and design effective responses for national audiences.

By focusing on emerging digital media vulnerabilities and disinformation campaigns relevant to a specific territory and/or linguistic area, each hub represents a crucial source of knowledge on local information environments.

EDMO is a European multidisciplinary community gathering academic researchers, fact-checkers, media practitioners, digital literacy experts and other relevant actors in order to actively detect, analyze and expose disinformation campaigns across Europe.

Each hub will contribute to:

  • Detecting and analysing disinformation campaigns, as well as producing content to support mainstream and local media and public authorities in exposing harmful disinformation campaigns;
  • Organising media literacy activities at national or multinational level;
  • Providing support to national authorities for the monitoring of online platforms’ policies and the digital media ecosystem.

Through the Connecting Europe Facility, the European Commission allocated more than 11 million euros to finance the first eight hubs which were officially announced in May 2021. In December 2022, six new hubs have been established through the Digital Europe Programme with about 8 million euros in EU fundings. EDMO and its regional hubs are independent from any national or EU public authority.

More info: https://edmo.eu/edmo-hubs/