Izredna socialna pomoč ni vezana na tip uničene nepremičnine


Izredna socialna pomoč ni vezana na tip uničene nepremičnine

Objavljeno sreda 20 september 2023 ob 18:33

– Posodobljeno sreda 20 september 2023

20230831-01269549.jpg

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 predvideva ukrepe za pomoč gospodinjstvom, občinam in gospodarstvu ter obnovo infrastrukture.

(Foto: Aleš Osvald/STA)

Eva Gračanin, Razkrinkavanje.si

Izredna socialna pomoč bo po zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov dodeljena tudi tistim, ki jim poplave niso uničile bivalnih prostorov.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je 30. avgusta v Odmevih na TV Slovenija odgovarjal na novinarjevo vprašanje o razlikah pri dodeljevanju izredne socialne pomoči tistim, ki so jim poplave uničile bivalni prostor ali druge nepremičnine. Povedal je še, da so presojo o dodelitvi te pomoči prepustili socialnim delavcem na centru za socialno delo.

Dodal je, da bo ministrstvo centrom posredovalo navodilo, da morajo najvišji znesek izredne socialne pomoči odobriti tistim, ki so jim poplave uničile bivalne prostore, in da morajo biti ti obravnavani drugače kot osebe, ki so utrpele manjšo škodo. 

Po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do denarne socialne pomoči odločajo centri za socialno delo.

Državni zbor je na seji 31. avgusta sprejel zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki v 38. členu določa, da so do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav in plazov upravičene samske osebe ali družine, ki jim je zaradi poplav in plazov nastala škoda, ne glede na njihov materialni položaj.

Po sprejetem zakonu lahko tako izredna socialna pomoč znaša največ sedemkratnik minimalnega dohodka samske osebe ali družine, vendar ne sme presegati višine škode, ki je nastala zaradi poplav ali plazov. Osebam, ki so morale zaradi poplav ali plazov zapustiti bivališče in najeti stanovanje, se po zakonu dodeli tudi kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, ki pa ne smejo presegati višine dveh minimalnih dohodkov samske osebe ali družine. 

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so za Razkrinkavanje.si pojasnili, da centrom za socialno delo niso dali posebnih navodil o dodeljevanju izredne socialne pomoči. Pričakujejo pa, da tisti, ki pomoči dejansko ne potrebujejo, ne bodo obremenjevali sistema in se ne bodo poskusili okoristiti na račun tistih, ki so jih prizadele katastrofalne poplave.

Ministra Luko Mesca smo seznanili z ugotovitvami Razkrinkavanja.si. Ministrstvo, ki ga vodi, je pojasnilo, da so že zagotovili prvo materialno pomoč vsem, ki so jih prizadele poplave, in da bodo do izredne denarne socialne pomoči upravičeni vsi oškodovanci. 

SKLEP

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je 30. avgusta v Odmevih na TV Slovenija dejal, da bo njegovo ministrstvo presojo o dodelitvi izredne socialne pomoči prepustilo centrom za socialno delo in da jim bodo posredovali navodilo, po katerem bi to pomoč prednostno odobrili tistim, ki so jim poplave ali zemeljski plazovi uničili bivalne prostore. 

Po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do denarne socialne pomoči odločajo centri za socialno delo. Višino izredne socialne pomoči zaradi škode po avgustovskih poplavah in pogoje za dodelitev pomoči določa zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. 

Trditev, da bodo centri za socialno delo samostojno odločali o dodelitvi izredne socialne pomoči, drži.

Po zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki ga je državni zbor sprejel 31. avgusta, so do te pomoči upravičeni vsi, ki jim je zaradi poplav in plazov nastala škoda.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so za Razkrinkavanje.si pojasnili, da centrom za socialno delo niso dali posebnih navodil o dodeljevanju izredne socialne pomoči.

Trditev, da bodo centri za socialno delo prednostno obravnavali tiste, ki so jim poplave ali zemeljskih plazovi uničili bivališče, pa ne drži. 

Ta članek je objavil tudi Oštro.