KPK izvaja šele predhodni preizkus nakupa 13 tisoč računalnikov


KPK izvaja šele predhodni preizkus nakupa 13 tisoč računalnikov

Objavljeno ponedeljek 29 januar 2024 ob 16:35

20230711-01255482.jpg

Pobudo za revizijo nakupa prenosnikov obravnava tudi računsko sodišče, 18. januarja pa se je zaradi tega javnega naročila vnovič sestala državnozborska komisija za nadzor javnih financ.

(Foto: Nebojša Tejić/STA)

Meta Gantar, Razkrinkavanje.si

Na komisiji za preprečevanje korupcije v postopku predhodnega preizkusa nakupa 13 tisoč prenosnikov še ne morejo govoriti o postopku zoper točno določeno osebo. 

Portal E-Maribor je 10. januarja objavil prispevek z naslovom »Končno! KPK začelo preiskovati ministrico Stojmenovo Duh zaradi nakupa 13.000 računalnikov«. 

Pod tem naslovom so povzeli poročanje novičarskega portala N1, da je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) začela postopek predhodnega preizkusa nakupa 13 tisoč nižjecenovnih prenosnikov, ki ga je izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo. 

Julija lani je ministrstvo na portalu javnih naročil objavilo naročilo za nakup 13 tisoč prenosnikov v skupni vrednosti nekaj manj kot 6,5 milijona evrov. 

Državni zbor je sicer s sprejetjem novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti določil skupine državljanov, ki bi bile upravičene do izposoje prenosnikov. Med drugim gre za upravičence do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali izredne denarne socialne pomoči, otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda in upravičence do državne štipendije.

Ministrstvo je v sporočilu za javnost pojasnilo, da je samo upravičencev do denarne socialne pomoči več kot 80 tisoč, upravičencev do otroškega dodatka pa približno 320 tisoč. 

Če bi za izposojo računalniške opreme prispelo več vlog, kot je na voljo opreme, bi jo dodelili glede na prednostni vrstni red skupin upravičencev, so pojasnili za Razkrinkavanje.si. V posamezni prednostni skupini bi pri dodelitvi opreme upoštevali tudi časovni vrstni red oddanih vlog.

Toda sinoči je minister za finance Klemen Boštjančič v oddaji Tarča dejal, da so pozneje ugotovili, da sedanja zakonska podlaga za razdeljevanje prenosnikov ni ustrezna. Na seji vlade so o tem govorili in obravnavali predlog novele zakona, a sklenili, da si bodo zanj vzeli »še nekaj časa«.

KPK je uredništvu potrdila, da na podlagi prejete prijave vodijo postopek predhodnega preizkusa v zvezi z nakupom računalnikov na ministrstvu za digitalno preobrazbo: »V tej fazi ne moremo govoriti o tem, da postopek vodimo zoper določenega posameznika oziroma konkretno obravnavano osebo.«

Komisija zdaj preverja vse sume kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pridobiva dokumentacijo in pojasnila pristojnega ministrstva, več informacij pa do zaključka postopka ne morejo dati. 

Preiskavo bodo uvedli le, če bodo potrdili sum kršitve predpisov. Takrat bodo pojasnili tudi druge podrobnosti, obravnavane osebe pa bodo obvestili o uvedbi preiskave.

Pravila za obravnavo prijav suma kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sicer natančno določa poslovnik KPK. Tam je postopek preiskave definiran ločeno od predhodnega preizkusa. 

Prejemu prijave suma sledi predhodni preizkus, v katerem KPK ugotavlja, ali je sum utemeljen in ali je v skladu z njenimi pristojnostmi treba začeti postopek nadzora ali ugotavljanja kršitve. Če prijavo sprejme v reševanje, uvede preiskavo, v kateri z obravnavanim subjektom razjasni okoliščine. Končno odločitev o posameznem sumu kršitve poda senat KPK.

Tudi na ministrstvu za digitalno preobrazbo so pojasnili, da je KPK vprašanja v okviru predhodnega preizkusa naslovila na ministrstvo.

Ministrstvo je na vprašanja odgovorilo v sedmih delovnih dneh od prejema, in sicer o ustreznosti javnega naročila, zagotovitvi finančnih sredstev, predhodnih analizah potreb, podrobnostih o ponudnikih in tehničnih podatkih procesorjev. Pojasniti so morali tudi sistem določanja upravičencev. 

Portal E-Maribor še ni odgovoril na prošnjo za odziv. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

SKLEP:

Portal E-Maribor je 10. januarja v naslovu prispevka trdil, da je komisija za preprečevanje korupcije začela preiskavo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh zaradi nakupa 13 tisoč prenosnikov.

V prispevku so sicer ustrezno povzeli poročanje N1 o začetku postopka predhodnega preizkusa nabave 13 tisoč prenosnikov, ki jo je izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo.

KPK je za Razkrinkavanje.si potrdila, da na podlagi prejete prijave vodi postopek predhodnega preizkusa, ne pa preiskave, v zvezi z nakupom prenosnikov na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Pojasnili so, da zato še ne morejo govoriti o postopku zoper konkretno osebo. 

V poslovniku komisije za preprečevanje korupcije sta postopka predhodnega preizkusa in preiskave opredeljena ločeno. Uslužbenec komisije lahko preiskavo začne le, če v postopku predhodnega preizkusa ugotovi utemeljen sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je za Razkrinkavanje.si pojasnilo, da so vprašanja, ki jim jih je KPK poslala v sklopu predhodnega preizkusa, naslovljena in se nanašajo na ministrstvo, ne na ministrico.

Naslov, da je »KPK začelo preiskovati ministrico Stojmenovo Duh zaradi nakupa 13.000 računalnikov«, zato ne drži.

Ta članek je objavil tudi Oštro.
Tags:
Created by Žana Erznožnik on 2024/01/29 16:32