Spremembe o evidentiranju dela uskladila prejšnja vlada


Spremembe o evidentiranju dela uskladila prejšnja vlada

Objavljeno petek 22 december 2023 ob 11:42

20221111-01181141.jpg

Na izredni seji državnega zbora so poslanci razpravljali o predlogu novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki jo je SDS vložila z utemeljitvijo, da je od novembra veljaven zakon neživljenjski.

Lara Mavrič, Razkrinkavanje.si

Izhodišča za novelo zakona o evidentiranju so bila pripravljena še v času ministrice Ksenije Klampfer, večino njegove vsebine pa so na ekonomsko-socialnem svetu uskladili med vlado Janeza Janše.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je 7. decembra na seji državnega zbora trdil, da je bil zakon o evidentiranju delovnega časa v vseh vsebinskih točkah usklajen že ob začetku delovanja trenutne vlade in da je usklajevanje v socialnem dialogu dobro opravila prejšnja vlada. Dodal je, da je za trenutno sestavo ministrstva ostalo nerešeno le še vprašanje o uvedbi elektronskega evidentiranja.

Temu je Janez Cigler Kralj, prejšnji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zdaj pa poslanec NSi, nasprotoval. Trdil je, da ko je on vodil ministrstvo za delo, ta novela ni bila usklajena na seji ekonomsko-socialnega sveta. »Prosim, da se z mojim imenom v zvezi s tem zakonom ne operira,« je dodal.

Cigler Kralj in Juvan sta govorila o noveli zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki jo je državni zbor sprejel 21. aprila letos, uporablja pa se od 20. novembra. Vodenje evidenc o delovnem času je sicer obvezno že od leta 2006.

Od takrat morajo delodajalci med drugim voditi evidenco o izrabi delovnega časa, z dnevnim zapisom števila opravljenih ur delavcev, vključno z nadurami. Po novem zakonu morajo evidence poleg števila opravljenih ur vsebovati še čas začetka in konca dela ter odmora.

Kot kaže poročilo ministrstva za delo iz leta 2021, so novelo začeli pripravljati v času vlade Marjana Šarca, spomladi 2019, ko so pripravili tudi izhodišča za pripravo novele. Da so bila izhodišča pripravljena še v času ministrice Ksenije Klampfer, je za Razkrinkavanje.si ocenil tudi predsednik ekonomsko-socialnega sveta (ESS) Jakob Počivavšek.

Člani ESS so problematiko vodenja evidenc delovnega časa prvič obravnavali na seji 22. marca 2019, ko so po pojasnilih za Razkrinkavanje.si sprejeli sklep o ustanovitvi pogajalske skupine ESS za pripravo predlogov zakonskih sprememb glede vodenja evidence delovnega časa. Delo skupine je koordiniralo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Socialni dialog se je nadaljeval v obdobju, ko je ministrstvo vodil Janez Cigler Kralj. Do oktobra 2021 se je pogajalska skupina sestala sedemkrat, od tega petkrat v obdobju Ciglerja Kralja, kaže tedanje poročilo o delu skupine.

Socialni partnerji so bili v času poročila usklajeni glede večine vprašanj, med drugim tudi o podatkih, ki bi jih bilo treba vpisovati v evidenco delovnega časa. Strinjali so se, da bi bilo treba beležiti podatke o prihodu in odhodu z dela ter o izrabi odmora med delovnim časom. Niso pa se strinjali o uvedbi elektronske evidence, času uveljavitve zakona in višini glob.

Kot je za Razkrinkavanje.si pojasnil predsednik ESS Jakob Počivavšek, svet pred nastopom aktualne vlade leta 2022 ni obravnaval predloga novele, saj se od maja 2021 zaradi protestnega izstopa predstavnikov delavcev iz sveta ni sestal.

Predlog novele so julija 2022 spet uvrstili na dnevni red ESS, znova se je sestala pogajalska skupina, zakon pa so v državnem zboru sprejeli aprila letos.

Počivavšek je povedal, da so se z vprašanjem dnevnega evidentiranja prihoda in odhoda z dela ukvarjali že v izhodišču snovanja novele zakona. Do nastopa aktualne vlade sta po njegovi oceni nerešeni ostali predvsem dve zadevi, vprašanje elektronskega vodenja evidenc in prehodno obdobje za začetek izvajanja novega zakona, sicer pa je bil v drugih delih »vsaj na ravni pogajalske skupine vsebinsko usklajen že v času prejšnje vlade«.

SKLEP:

Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je na seji državnega zbora 7. decembra trdil, da je bil zakon o evidentiranju delovnega časa v socialnem dialogu vsebinsko usklajen že v času prejšnje vlade, razen elektronskega evidentiranja.

Novelo zakona so začeli pripravljati v obdobju ministrice Ksenije Klampfer leta 2019, ko so začrtali izhodišča zakona, na ekonomsko-socialnem svetu (ESS) pa ustanovili pogajalsko skupino in se o evidencah delovnega časa dvakrat sestali.

Poročilo o delu pogajalske skupine kaže, da je v času prejšnje vlade o spremembah zakona razpravljala na petih sejah in se uskladila glede večine vprašanj, tudi o obveznih podatkih za vpis v evidenco izrabe delovnega časa.

Predsednik ESS Jakob Počivavšek je ocenil, da je bila vsebina zakona na ESS večinoma usklajena v času prejšnje vlade.

Trditev, da je bil zakon o evidentiranju delovnega časa v socialnem dialogu vsebinsko usklajen že v času prejšnje vlade, drži.

Ta članek je objavil tudi Oštro.