Številka na dnu embalaže ne označuje števila reciklaž mleka


Številka na dnu embalaže ne označuje števila reciklaž mleka

Objavljeno četrtek 28 marec 2024 ob 09:51

20191209-00979403.jpg

Datuma uporabe in datuma minimalne trajnosti po pravilniku o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil ni dovoljeno podaljševati, živil s pretečenim rokom uporabe pa ni dovoljeno prodajati.

(Foto: Bor Slana/STA)

Eva Gračanin, Razkrinkavanje.si

V Lidlu Slovenija so pojasnili, da oznake, odtisnjene na dnu embalaže za mleko, označujejo polnilno linijo, kar mlekarni omogoča, da izsledi morebitne težave v proizvodnji.

Uporabnik facebooka je 9. marca trdil, da številka na dnu tetrapaka označuje, kolikokrat je bilo mleko reciklirano. Prav tako je trdil, da je mleku pretekel rok, zato ga je trgovina vrnila v mlekarno, kjer so ga odprli, pregreli in pretočili v novo embalažo. 

Njegovo objavo je na facebooku do konca redakcije delilo več kot 550 uporabnikov.

Po evropski uredbi o zagotavljanju informacij potrošnikom iz leta 2011, ki ureja tudi označevanje živil, mora biti rok uporabnosti na embalaži živila označen vidno, čitljivo in neizbrisno. 

Po slovenskem pravilniku o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil, ki ga je državni zbor sprejel leta 2014, pa datuma uporabe in datuma minimalne trajnosti ni dovoljeno podaljševati. Prav tako prepoveduje promet z živilom s pretečenim datumom uporabe.

Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so za Razkrinkavanje.si pojasnili, da lahko mlekarna mleko trgovcev s pretečenim rokom zbira le za krmo za živali ali pa ga uniči. Za proizvodnjo živil ga ne sme več uporabiti. 

Dodali so, da mleka s pretečenim rokom po pregrevanju ni dovoljeno vrniti v prodajo in da veljavni predpisi ne dovoljujejo vnovične predelave takega mleka.

Na fotografiji, ki jo je delil uporabnik facebooka, je mleko češke mlekarne Pragolaktost, ki ga prodajajo v poslovalnicah Lidla. 

V podjetju Lidl Slovenija so vprašanja Razkrinkavanja.si preverili pri slovenskih dobaviteljih in mlekarni. Pojasnili so, da podatke za datum in čas polnjenja na vrhu embalaže poda proizvajalec mleka, oznako na dnu pa proizvajalec embalaže. Njen namen je sledljivost embalaže, če bi bilo treba izslediti morebitne težave v proizvodnji. 

Število 4, ki je odtisnjeno na dnu embalaže na fotografiji uporabnika facebooka, označuje polnilno linijo mlekarne, da lahko izsledijo morebitne težave v proizvodnji. Poleg tega števila je na dnu embalaže odtisnjeno tudi število 676 911. To je številka proizvajalca embalaže – švicarskega podjetja SIG. 

V Lidlu Slovenija so še pojasnili, da dobavitelji ne sprejemajo mleka in mlečnih izdelkov po izteku roka uporabnosti, ampak take izdelke pošljejo v uničenje. Poudarili so, da je rok uporabe mleka določen glede na način toplotne obdelave, po obdelavi pa roka po trditvah dobaviteljev ni mogoče podaljšati z nobenim tehnološkim postopkom.

Tako na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kot v Ljubljanskih mlekarnah so poudarili, da je podobno sporočilo o prekuhavanju mleka v obtoku že vsaj deset let. Ljubljanske mlekarne so se na to lažno novico že večkrat odzvale na svojem spletnem mestu. 

Avtorja trditve smo seznanili z našimi ugotovitvami. Odziv bomo objavili, ko ga prejmemo.

SKLEP:

Uporabnik facebooka je 9. marca objavil fotografijo embalaže mleka in odtisnjene številke. Druge uporabnike je opozarjal, naj naslednjič, ko bodo kupovali mleko, embalažo pred nakupom obrnejo na glavo: »Poglejte, katera številka je odtisnjena ali naprintana na dnu. Ta številka pomeni, kolikokrat je bilo to mleko reciklirano.«

Trdil je še, da trgovina mleko s pretečenim rokom uporabe vrne v mlekarno, kjer ga odprejo, pregrejejo in pretočijo v novo embalažo. Številka na dnu naj bi označevala število izvedenih postopkov reciklaže mleka. Na fotografiji je bilo mleko češke mlekarne Pragolaktost, ki ga prodajajo v Lidlovih poslovalnicah. 

V Lidlu Slovenija so pojasnili, da odtisnjene oznake na vrhu embalaže poda proizvajalec mleka, natisnjene oznake na dnu kartona za mleko, na katere je opozarjal uporabnik, pa proizvajalec embalaže. Število, v tem primeru 4, označuje polnilno linijo, kar mlekarni omogoča, da izsledi morebitne težave v proizvodnji.

Na upravi za varno hrano in v Ljubljanskih mlekarnah so opozorili, da je sporočilo o prekuhavanju mleka v obtoku že vsaj deset let. 

Trditev, da številka na dnu tetrapaka mleka označuje, kolikokrat je bilo to reciklirano, je lažna.

Ta članek je objavil tudi Oštro.