Uvoz medicinskih pripomočkov leta 2017 ni dokaz načrtovanja pandemije


Uvoz medicinskih pripomočkov leta 2017 ni dokaz načrtovanja pandemije

Objavljeno četrtek 22 februar 2024 ob 11:17

20200316-00995876.jpg

Program oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv vsakih pet let določi vlada.

(Foto: Nebojša Tejić/STA)

Žan Premrov, Razkrinkavanje.si

Po podatkih zavoda za blagovne rezerve v letu 2017 niso povečevali zalog osebne varovalne ali zaščitne opreme.

Uporabnik facebooka je 28. januarja sledilce nagovarjal k delitvi objave, ki naj bi vsebovala dokaze o načrtovani pandemiji leta 2017, tri leta pred dejanskim prvim zaznanim primerom covida-19 pri nas. 

V objavi je med drugim dodal povezavo do videa iz leta 2021 in mu pripisal, da je »dokaz o nabavi materialov v letu 2017 za načrtovano pandemijo« in da je v njem »Janša nedvoumno priznal, da gre za plandemijo, za katero je vedel že leta 2017«.

Na posnetku takratni premier Janez Janša govori o stanju zalog zaščitne opreme pred začetkom epidemije in pojasnjuje, da je WHO leta 2017 obiskala državo in ocenila njeno pripravljenost na morebitno epidemijo. 

Posnetek Janševega govora je nastal septembra 2021 in je izsek druge redne seje parlamentarne komisije, ki je preiskovala domnevno odgovornost za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19. Na posnetku Janša ne omenja načrtovane epidemije covida-19, niti kakršnegakoli drugega načrta, povezanega s covidom-19.

V nadaljevanju videa neznani avtor kaže podatke s spletnega mesta World integrated trade solutions (WITS), ki ga je ustanovila Svetovna banka. Uporabniku omogoča poizvedovanje o statističnih podatkih o mednarodni trgovini, ki jih zbirajo Združeni narodi. 

Iz podatkov izhaja, da je Slovenija leta 2017 uvozila za dobrih 46 milijonov dolarjev medicinskih testov in za nekaj več kot 5 milijonov dolarjev medicinskih respiratorjev. Avtor videa je ob tem poudaril, da jih je Slovenija kupila že leta 2017, pri čemer gre za izdelke, ki jih svetovna carinska organizacija klasificira kot kritične za obvladovanje covida-19.

Svetovna carinska organizacija izdelke razvršča v carinske skupine, med katerimi sta tudi skupini z medicinskimi testi in ventilatorji. Leta 2020 je res izdala seznam skupin, ki vključujejo izdelke za obvladovanje covida-19, da bi olajšala čezmejno trgovino z njimi. Toda te carinske skupine, med njimi tudi skupini z medicinskimi testi in ventilatorji, so obstajale že pred epidemijo.

Na zavodu za blagovne rezerve so za Razkrinkavanje.si pojasnili, da program oblikovanja državnih blagovnih rezerv določi vlada v petletnem programu. 

Skladno z zakonom o tajnih podatkih nam točnih količin ali vrst blaga, predvidenih v petletnem programu, niso mogli razkriti, so pa pojasnili, da so imeli določeno količino zaščitne medicinske opreme na zalogi že pred epidemijo. 

»Osebna varovalna oprema je bila v manjših količinah za potrebe sil za zaščito in reševanje vključena v blagovne rezerve že več kot desetletje pred epidemijo covida-19.« Ta oprema ni bila nujno namenjena preprečevanju okužb ali širjenja različnih virusov, saj bi jo lahko uporabljali tudi pri ravnanju z drugimi za zdravje škodljivimi snovmi.

Na zavodu so še pojasnili, da leta 2017 niso nabavili nove zaščitne opreme, saj so še vedno skladiščili opremo iz preteklih let. Ta zaloga je bila sicer pred epidemijo covida-19 majhna, zaloge pa so začeli povečevati šele po izbruhu epidemije, in sicer na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev petletnega programa oblikovanja državnih blagovnih rezerv. 

Glavna naloga zavoda za blagovne rezerve je sicer »zagotavljanje preskrbe z osnovnimi živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi«. Med osnovne proizvode spadajo tudi medicinski proizvodi.

Uporabnika facebooka smo seznanili z ugotovitvami. Odziv bomo objavili, ko ga prejmemo.

Ta članek je objavil tudi Oštro.