Zaposlenih v javnem sektorju ni 25 tisoč več kot leta 2015


Zaposlenih v javnem sektorju ni 25 tisoč več kot leta 2015

Objavljeno torek 20 februar 2024 ob 14:04

20231207-01297656.jpg

Vlada je decembra lani s skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja dosegla dogovor o uskladitvi plačnih razredov, stavka državnih tožilcev in zdravnikov pa se nadaljuje.

(Foto: Boštjan Podlogar/STA)

Martin Justin, Razkrinkavanje.si

Po raziskavi statističnega urada o delovno aktivnem prebivalstvu je bilo novembra lani v javnem sektorju nekaj manj kot 250 tisoč delovno aktivnih, kar je 6 odstotkov več kot leta 2015.

Matej Lahovnik, profesor na ekonomski fakulteti univerze v Ljubljani, ki je bil nekoč tudi minister za gospodarstvo, je 4. februarja za Slovenske novice komentiral stavke v javnem sektorju in vladni odziv nanje. Med drugim je trdil, da se je število zaposlenih v javnem sektorju v zadnjih osmih letih povečalo za okrog 25.000.

Statistični urad (Surs) število zaposlenih v javnem sektorju ugotavlja na dva načina, z raziskavo o delovno aktivnem prebivalstvu in v okviru spremljanja gospodarske dejavnosti Slovenije na podlagi nacionalnih računov.

Kot so pojasnili za Razkrinkavanje.si, pri raziskavi o delovno aktivnem prebivalstvu podatke črpajo predvsem iz statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva, ki vključuje podatke iz prijav v obvezna socialna zavarovanja, in drugih administrativnih virov.

V tej raziskavi Surs med zaposlene v javnem sektorju šteje zaposlene v sektorju država, torej v institucijah, ki se financirajo neposredno iz državnega ali občinskih proračunov, in v javnih družbah, ki so v večinskem lastništvu ali upravljanju države.

Spremljanje zaposlenosti na podlagi nacionalnih računov vključuje tudi posebne oblike zaposlitve, kot sta študentsko in pogodbeno delo, vendar upošteva le sektor država, ne pa tudi javnih podjetij.

Po zadnji raziskavi o delovno aktivnem prebivalstvu, ki jo Surs izvaja mesečno, je bilo novembra lani v javnem sektorju 249.648 delovno aktivnih. Osem let prej, novembra 2015, pa 234.808, kar je 6,3 odstotka manj.

Po zadnjih podatkih iz nacionalnih računov, ki jih Surs obdeluje letno, je bilo leta 2022 v sektorju država 182.500 delovno aktivnih, osem let prej pa 163.800, kar je 11,4 odstotka manj.

ZCFWW--tevilo-zaposlenih-v-javnem-in-zasebnem-sektorju.png

Po podatkih organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so zaposleni v sektorju država v Sloveniji leta 2021 predstavljali 17,2 odstotka vseh zaposlenih, povprečje držav članic pa je bilo 18,6 odstotka. Najvišji delež so imele Norveška (30,9 odstotka), Švedska (29,3) in Danska (28), najmanjšega pa Japonska (4,5), Južna Koreja (8,8) in Nemčija (11,1 odstotka). 

Slovenske novice in Lahovnika smo prosili za odziv. Slovenske novice so odgovorile, naj se z vprašanji obrnemo neposredno na Lahovnika. Njegov odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

SKLEP:

Matej Lahovnik je 4. februarja v komentarju za Slovenske novice trdil, da se je »število zaposlenih v javnem sektorju v zadnjih osmih letih povečalo za okrog 25.000«.

Surs podatke o številu delovno aktivnih v javnem sektorju zbira na dva načina, v okviru mesečne raziskave o delovno aktivnem prebivalstvu in na podlagi letnih nacionalnih računov.

Po podatkih o delovno aktivnem prebivalstvu se je število zaposlenih v javnem sektorju od novembra 2015 do novembra lani povečalo za 14.840. Po podatkih iz nacionalnih računov se je število zaposlenih v sektorju država med letoma 2014 in 2022 povečalo za 18.700.

Trditev, da se je število delovno aktivnih v javnem sektorju povečalo za okrog 25.000, ne drži.

 

Ta članek je objavil tudi Oštro.