Mediji in pismenost


Agenda medijske pismenosti ADMO se še naprej razvija, da bi konzorcij ADMO nadaljeval delo, opravljeno v okviru ProFact projekta, ki ga financira EDMO. Program usposabljanja zajema orodja za preverjanje dejstev in orodja za ugotavljanje resničnosti informacij, ki so na voljo v medijih (predvsem na spletu) in namenja precej prostora razpravi o učinkih različnih strukturnih dejavnikov, ki močno vplivajo na novinarstvo v digitalni dobi. Teme oglaševalskih pritiskov, političnih pritiskov, imperativa meritev občinstva in strukturnega dosega širjenja spletnih dezinformacij so preučene kot dejavniki, ki vplivajo na način vodenja novinarstva, in prispevajo k strukturni krizi novinarstva, ki je ni več mogoče rešiti z uporabo orodij uredništev.

Vidik preverjanja dejstev programa usposabljanja ADMO razvija AFP, mednarodno aktivna in splošno priznana redakcija, specializirana za preverjanje dejstev in preiskovalno novinarstvo. Usposabljanje AFP v okviru konzorcija ADMO se bo nanašalo predvsem na potrebe študentov novinarstva in novinarjev, saj je treba njihove delovne standarde podpirati in razvijati. Druga smer AFP programa usposabljanja bo namenjena uveljavljenim novinarskim redakcijam ter njihovim izkušenim novinarjem in urednikom, da bi okrepili njihovo sposobnost preverjanja dejstev in jim omogočili, da te prakse lažje vključijo v svoje delo.