Projekt bo zajemal več raziskovalnih področij:


1. Identifikacija in analiza virov dezinformacij

Raziskali bomo vire napačnih informacij, analizirali njihovo naravo in vpliv na družbo.

2. Identifikacija in analiza vsebine dezinformacij

Raziskovali bomo vsebino dezinformacij, različne oblike, v katerih se pojavljajo, in strategije, ki se uporabljajo za njihovo širjenje.

3. Identifikacija in analiza ukrepov spletnih platform za boj proti dezinformacijam z nevroznanstvenimi metodami

Z nevroznanstvenimi metodami bomo ocenili učinkovitost ukrepov spletnih platform v boju proti dezinformacijam.

4. Nacionalna raziskava dezinformacij in analiza prepričanj, povezanih s teorijami zarote

Zbirali bomo podatke o dezinformacijah in analizirali dejavnike, ki vplivajo na prepričanja o teorijah zarote med prebivalstvom.

5. Razvoj AI sistema za zgodnje odkrivanje dezinformacij

Razvili bomo sistem na osnovi umetne inteligence za zgodnje odkrivanje dezinformacij, za pravočasno posredovanje in ublažitev vpliva.

6. Identifikacija in analiza vloge mednarodnih akterjev pri širjenju dezinformacij

Raziskovali bomo vlogo mednarodnih akterjev pri širjenju dezinformacij, njihove motive in vpliv na družbeno skupnost.

7. Identifikacija in analiza izvora (zombijevskih) dezinformacijskih pripovedi

Izsledili bomo izvor pripovedi o dezinformacijah, pri čemer se bomo osredotočili na »zombijevske« dezinformacije, ki vztrajajo, čeprav so bile razkrite.

Sodelujemo z mrežo EDMO in nacionalnimi organi.

 

• Komunikacija z EDMO in doprinos repozitoriju.

• Analiza medijskega trga na Hrvaškem s poudarkom na učinkovitosti ukrepov javne podpore in identifikaciji morebitnih tržnih pomanjkljivosti, ki vplivajo na raznolikost.

• Spremljanje izvajanja Kodeksa o zatiranju dezinformacij.

• Priprava strateških poročil za regulatorja in druge hrvaške organe, ki ponujajo dragocene vpoglede in priporočila na podlagi ugotovitev naših raziskav.

Z našimi raziskavami si prizadevamo osvetliti vprašanje dezinformacij, razviti učinkovite strategije za boj proti njim ter javnosti in oblastem zagotoviti dragocene vire. Spremljajte novosti o naših dejavnostih in rezultatih, saj si prizadevamo za bolj informirano in odporno družbo.

Tags: